Byggprocessen

Livsstilshems mål är att göra byggnationen av ert nya hus till en rolig och trygg upplevelse för er. Vårt utgångsläge är att vi ansvarar för allt från starten med en tom tomt till ett färdigt hus och offererar detta till ett fast pris utan reservationer. Inga kostnader kommer att tillkomma utöver vårt offererade pris om ni inte själva väljer att ändra något visst moment i vår entreprenad!

När vi tillsammans med er utformat ritningsunderlag och husspecifikation så att det passar just er, tar vi hand om allt gällande kontakter med kommun och bygglovsansökan. När bygglov erhållits är det dags att börja bygga!

Under hela byggprocessen, från mark- och schaktarbeten, tills vi lämnar över nycklarna till ert färdiga hus sköter vi alla kontakter med hantverkare, leverantörer och övriga inblandade. Vi ser till att den produktionstidsplan vi presenterat för er hålls och till den totalkostnad vi offererat!

Illustration: byggprocessen