Individuell design

Livsstilshems vision är att rita moderna boenden som tål både ögats slitage och fysiskt användande i många år framöver. Kärnvärdena är öppna volymer och stora ljusinsläpp kompletterat med ljus färgsättning för att ta till vara på det naturliga ljus som erbjuds.

Till skillnad från många andra aktörer på husmarknaden tror vi på individens egna möjligheter att utforma sitt eget hem. Vi utgår från att du som skall bo i huset är mest lämpad att avgöra vilka lösningar som kommer att passa dig bäst, och för en optimal design krävs därför ett tätt samarbete med dig som kommer att bo där.

Vi sammanställer era krav och önskemål i ett eller flera utgångsförslag från vilka vi tillsammans går vidare och tar fram en slutgiltig design.

Illustration: individuell design